ติดต่อเรา

ที่ตั้งสถานศึกษา
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 3
ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ 0-4297-3009 โทรสาร 0-4297-3086
E-mail banbuaschool2021@gmail.com
เว็บไซต์ www.bbr.ac.th
เพจเฟสบุ๊ก:::: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560019957803