กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูมนัสนันท์ การุญ
ชำนาญการพิเศษ

ครูภิรมลักษณ์ ผากงคำ
ชำนาญการพิเศษ

ครูสังสิทธิ์ สังข์ศิริ
ครูอัตราจ้าง