กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูใจนุกูล ภูรัพพา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูควรคิด สัพโส
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูอนุสรณ์ คำจวง
พนักงานราชการ

ครูสิริลักษณ์ พรหมแวง
ครูอัตราจ้าง