กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา

คุณครูเฉลิมลักษณ์ เหลาแตว
ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูวีรดา ว่องไว
ครูอัตราจ้าง