พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
ได้มอบหมายให้ นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
ร้อยโท เพียร โมยะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *