Daily Archives: May 21, 2024

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบัวราษฎร์บำรุง ได้มอบหมายให้ นางสาวสุธิดา ปีคุณ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ใต้ถุนอาคารประทุมรัตน์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

ร่วมงาน เสน่ห์ภูษา ตระการตาผ้าไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567​ เวลา 18.00 น. ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำคณะครู ร่วมงาน เสน่ห์ภูษา ตระการตาผ้าไทย ใส่ให้สนุก ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และวิสาหกิจชุมชน โดยการเดินแบบชุดผ้าไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

อบรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567​ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แก่คณะครูและบุคลากร โดยมี ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

Kick Off สุขาดี มีความสุข

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567​ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดย ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม Kick Off สุขาดี มีความสุข เปิดภาคเรียน 1/2567 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อบรมหลักสูตรวิจัยเชิงปฎิบัติการ

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2567​ ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวิจัย เชิงปฎิบัติการ เพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร