อบรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567​ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แก่คณะครูและบุคลากร โดยมี ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *