อบรมหลักสูตรวิจัยเชิงปฎิบัติการ

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2567​ ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวิจัย เชิงปฎิบัติการ เพื่อประกอบการขอเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *