Kick Off สุขาดี มีความสุข

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567​ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดย ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม Kick Off สุขาดี มีความสุข เปิดภาคเรียน 1/2567 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *