ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดย ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าย้อมคราม “ วิชาชาลัยดอนกอย” บ้านดอนกอย หมู่ 3 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *