กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันจันทร์ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสแบบ DIY การประดิษฐ์การ์ด
คริสต์มาสแบบออนไลน์ การประดิษฐ์ดาวคริสต์มาส การประดิษฐ์การ์ดคริสต์มาสแบบออนไลน์ วาดภาพ
การแข่งครอสเวิร์ด ประกวดร้องเพลง ประกวดเต้น การประกวดซานต้า และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *