ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง นำโดย ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญผู้อำนวยการโรงเรียน นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียนสวยงาม ห้องปฏิบัติการนักเรียนรู้ ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *