Category Archives: Uncategorized

พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ปาริชาติ สีพันธ์บุญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงได้มอบหมายให้ นางวริสรา ชินวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3ที่จบการศึกษาภาคบังคับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีร้อยโท เพียร โมยะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงเป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้